NỘI QUY THƯ VIỆN

Điều 1. Thư viện điện tử là tài nguyên được sử dụng chung cho mục đích học tập, giảng dạy và nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường. Phụ huynh có thể sử dụng để hỗ trợ con trong học tập.

Điều 2. Chỉ tải/mượn về những sách, tài liệu cần thiết cho mục đích học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Tránh tải/mượn các tài liệu không nằm trong mục đích trên gây lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của thư viện điện tử.

Điều 3. Giữ gìn tài khoản truy cập đã đăng ký và không được chia sẻ với các cá nhân hoặc tổ chức khác.

Điều 4. Không được sử dụng thư viện điện tử vào các mục đích trái pháp luật và không lành mạnh như: xâm nhập cơ sở dữ liệu trái phép, phá hoại phần mềm thư viện điện tử, tìm cách đăng tải thông tin trái phép, vi phạm bản quyền…

Điều 5. Mỗi cá nhân đều phải có ý thức cao trong việc sử dụng và khai thác tài nguyên trên thư viện điện tử. Với bất cứ ý kiến đóng góp nào, vui lòng liên hệ với cán bộ quản lý thư viện trực tiếp hoặc qua email.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Cán bộ, giáo viên và học sinh tìm kiếm sách, tài liệu bằng cách gõ từ khóa (tên sách, tác giả, danh mục…) vào mục Tìm kiếm trên thanh Menu hoặc trên Trang chủ.

2. Đăng kí mượn sách trực tuyến tại trang web https://library.ans.edu.vn/ bằng cách bỏ sách vào giỏ và làm theo hướng dẫn sau khi đã đăng nhập.

3. Đối với sách điện tử, cán bộ, giáo viên và học sinh có thể xem/tải về ngay sau khi đăng kí mượn sách trực tuyến và có thể xem lại trong tài khoản cá nhân. Với sách bản in, cán bộ, giáo viên, học sinh qua thư viện để lấy sách sau khi đăng kí mượn sách trực tuyến trong vòng 01 tuần. Quá thời gian 01 tuần, đăng kí mượn sách trực tuyến sẽ bị hủy.

4. Toàn bộ sách và tài liệu trong thư viện đều được phân loại. Cán bộ, giáo viên và học sinh tra cứu danh mục trên website và đến khu vực phân loại tương ứng để tìm sách.

Shopping Cart
Scroll to Top